Privacyverklaring

Privacyverklaring

PRIVACYBELEID

Sylvia Vande Broek
Privacyverklaring. versie 25 mei 2018


Ik, Sylvia Vande Broek, Groei coach, draag je integriteit en de bescherming van je privacy hoog in het vaandel. Het privacybeleid dat ik hanteer is conform de Europese wetgeving inzake General Data Protection Regulation (GDPR) die op 25 mei 2018 van kracht gaat. In deze privacyverklaring lees je hoe ik je persoonsgegevens verwerk en wat je rechten zijn. Door gebruik te maken van de website en/of diensten van Sylvia Vande Broek, Groei coach ga je akkoord met dit privacybeleid.


Ik gebruik uitsluitend persoonsgegevens

die je met jouw toestemming hebt gegeven

in functie waarvoor ze dienen

zolang functioneel nodig

Wens je meer info, heb je vragen of opmerkingen of wil je je rechten uitoefenen? Contacteer mij dan op info@sylviavandebroek.be. Je mail wordt zo snel mogelijk beantwoord, uiterlijk binnen de 30 dagen.


Welke gegevens verwerk ik en waarom


Sylvia Vande Broek kan je persoonsgegevens verwerken doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze verstrekt hebt. Online, via mail, telefoon of in levende lijve. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Wanneer je het contactformulier invult, een aanvraag doet voor een product of dienst en daar gebruik van maakt, word je gevraagd om gegevens te verstrekken. Deze gegevens heb ik nodig om jou een persoonlijke en goede dienstverlening op maat te garanderen inclusief communicatie, informatie, offerte, facturatie, dossieropbouw, verslaggeving, attestering etc.


Het kan gaan om

Familienaam en voornaam 

Geboortedatum

Bedrijfsnaam

Functie

Statuut I werknemer, zelfstandige, werkzoekende

Adresgegevens

Tel/GSM

E-mail

BTW nummer

IP adres & co

Deze gegevens worden steeds uitdrukkelijk opgevraagd. Door deze gegevens te verstrekken geef je je toestemming om ze te gebruiken voor bovenvermelde doeleinden. Ze worden (grotendeels) digitaal opgeslaan en zijn automatisch toegankelijk voor merken en partners waarmee ik samenwerk i.f.v. een optimale praktijkvoering.


Je gegevens worden ook gebruikt om je op de hoogte te houden van activiteiten via mail of via de sociale media. Indien je geen mails van Sylvia Vande Broek meer wil ontvangen, kan je je op elk moment uitschrijven. Stuur een mailtje naar info@sylviavandebroek.be. Je mailadres wordt uiterlijk binnen de maand verwijderd uit de mailinglijst.


Specificatie (online) dataverkeer


Mailverkeer – One.com

Je mailverkeer naar info@sylviavandebroek.be is in goede handen bij One.com. Deze wordt standaars beveiligd middels SSL. Je persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in functie van onze mail-conversatie.


Website – One.com

Via de website kan je contact opnemen via het online contactformulier. De contactname, de inhoud van je bericht bewaar ik in je dossier. Je gegevens (naam en e-mail) worden beveiligd bewaard bij One.com in overeenstemming met het One.com-privacybeleid en de Europese privacywetgeving. Lees hier wat One.com aan GDPR doet.


IPadres

Op de website van Sylvia Vande Broek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden: IP adres van je computer, tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Sylvia Vande Broek gebruikt deze info om de werking van de website te optimaliseren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.


Cookies

De website www.sylviavandebroek.be maakt geen gebruik van cookies.


Links

Op de website van Sylvia Vande Broek tref je links naar externe websites. Door op deze links te klikken ga je naar een website buiten www.sylviavandebroek.be Het kan dat deze externe website gebruik maken van cookies. Dat kan je checken via de cookie-of privacyverklaring van de betreffende website.


Sociale media - algemeen

Sylvia Vande Broek zal nooit persoonsgegevens uit sociale mediaplatformen binnentrekken in haar systemen. De beveiliging en policy ten aanzien van persoonsgegevens die via sociale media worden uitgewisseld (vb. messager functie op Facebook of LinkedIn) zijn en blijven de verantwoordelijkheid van dat specifieke platform.


Hoe lang bewaar ik je gegevens en hoe beveilig ik ze


Sylvia Vande Broek bewaart je gegevens niet langer dan nodig. De bewaartermijn is in overeenstemming met het doel waarvoor je gegevens worden verzameld en volgens wettelijke bepalingen. Deze termijnen kunnen wijzigen in functie van nieuwe wettelijke verplichtingen.

Facturen I 7 jaar I wettelijke verplichting (boekhouding)

Psychotherapie I 30 jaar I conform beroepsdeontologie

Coaching, vorming, workshops I in functie van dienstverlening en direct marketing

Ik neem passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

Je gegevens worden veilig bewaard op een externe schijf en/of op papier. Deze zijn niet toegankelijk voor derden.

Computer, server en mobiele apparaten zijn up-to-date beveiligd met paswoorden, antivirus, beveiliging tegen pishing etc. Verzonden en verstuurde data van en naar Sylvia Vande Broek website zijn versleuteld middels SSL zodat niemand onbedoeld/onbevoegd kan meekijken.

Intakeformulieren met jouw gegevens worden bijgehouden achter slot en grendel (kast met slot).

Derde partijen waarmee ik samenwerk (boekhouding, e-mail,  website, etc. zijn alle onderhevig aan de GDPR-wetgeving) en hebben een onberispelijke reputatie. Bij twijfel of incident lichten we je in en doe ik het nodige om de veiligheid van je data mee te waarborgen.


Delen van je gegevens met derden


Sylvia Vande Broek garandeert dat persoonsgegevens enkel gebruikt worden voor een goede werking van de praktijk. Ze worden enkel met derden gedeeld indien nodig voor de uitvoering van een overeenkomst (dienstverlening) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

klantenbestand I ifv opvolging diensten, informatie en facturatie

Facturen I ifv wettelijke verplichting (boekhouding)

Juridische opvolging I ifv van niet bepaalde facturen (incassobureau of deurwaarder)

Attestering terugbetaling I mutualiteit en verzekeringen

Meldingsplicht bij gevaar aan zichzelf of derden

Je gegevens worden in principe niet doorgegeven aan derden. Tenzij om gegronde reden (vb. continuïteit van zorg en multidisciplinaire samenwerking), in gezamenlijk overleg en mits je uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming. In overeenstemming met wettelijke en deontologische bepalingen.


Elke doorspeling van informatie wordt door ons geregistreerd. Eventuele (inhoudelijke) verslagen (anders dan hierboven opgelijst) voor derden op vraag en in het belang van de klant, worden conform deontologie en beroepsgeheim altijd rechtstreeks aan de klant bezorgd en in samenspraak opgemaakt.


Tijdens intervisie en/of supervisie bespreek ik cases anoniem en enkel met mensen die evenzeer gebonden zijn aan het (gedeeld) beroepsgeheim.


Sylvia Vande Broek werkt samen met diverse partners die eveneens onderworpen zijn aan de privacywetgeving

Domeinnaam I One.com

Website I One.com

Boekhouding I Karpas BVBA


Aanpassingen


Ik behoud mij het recht om het privacy-beleid aan te passen waar nodig. Bijvoorbeeld als de wet dit voorschrijft, of als ik merk dat ik je gegevens toch op een andere manier verwerk dan voorzien. Je vindt de gangbare versie altijd op de website. In geval van tegenstrijdigheid hebben de algemene voorwaarden voorrang op dit privacy-beleid.


Wat zijn je rechten


Je hebt recht op inzage I verbetering I beperking I overdraagbaarheid I vergeten worden

Je hebt het recht om

in te zien hoe ik je gegevens verwerk

onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten rechtzetten

te vragen de verwerking van je gegevens te beperken (vb. als je de juistheid betwist)

te vragen je gegevens over te dragen (vb. attest mutualiteit, werkgever, boekhouder)

te vragen om je persoonsgegevens te verwijderen uit het databestand.

Let wel dat is niet altijd mogelijk: vb. bij openstaande facturen of om andere redenen. Hou er rekening mee dat als je gegevens verwijderd worden wij op geen enkele manier nog informatie hebben noch i.f.v. attestering (facturen voor boekhouding, mutualiteiten, werkgever, andere of in functie van continuïteit van zorg en multidisciplinaire samenwerking).


Vragen, opmerkingen, klachten


Vragen, opmerkingen en klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens? Contacteer Sylvia Vande Broek via info@sylviavandebroek.be. Blijf je op je honger zitten, wend je wenden tot de privacy-commissie. www.privacycommission.be